Gå til hovedinnhold

Gassco får samtykke til fjerning av Ekofisk 2/4-S

Gassco har fått samtykke til fjerning av stålunderstell og brostøtte på Ekofisk 2/4-S.


Ekofisk 2/4-S var en stigerørsplattform for mottak av Statpipe-rørledningen på Ekofisk. Stålunderstellene ble installert i 1983, og dekksanlegg samt broer ble installert i 1984. Plattformen var en del av Statpipe-systemet, og ble i 2003 innlemmet i Gassled, som omfatter størstedelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Plattformen opereres av Gassco på vegne av eierne i Gassled, med Statoil som teknisk tjenesteyter.

I 1998 ble plattformen nedstengt og gasstrømmen fra Statpipeledningen ble lagt i et eget omløpsrør rundt Ekofisk-senteret og inn på Norpipe-ledningen til Emden. 2/4-S var knyttet til Ekofisk-senteret med en gangbro.

Overbygningen på plattformen og broene ble fjernet i 2001. Plattformunderstellet (jacket) og brostøtten (tripod) står igjen og er planlagt fjernet sommeren 2014.
 

Journal 2013/1621

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064