Gå til hovedinnhold

Gassco får samtykke til endret bruk av innretningen B-11 i Norpipe-rørledningen

Gassco har fått samtykke til å bruke innretningen B-11 som "kald" innretning og normalt uten bemanning.


Norpipe er en gassrørledning som går fra Ekofiskområdet til Emden i Tyskland. B-11 var en av to kompressorinnretninger langs rørledningen. Den er nå tatt ut av drift ved at rørledningen er lagt utenom innretningen.

Innretningen er dermed "kald", det vil si at det ikke lenger behandles eller finnes hydrokarbongass om bord. Gassco planlegger å fjerne innretningen innen 2016.

I tiden fram til dette vil innretningen normalt være ubemannet.

Gassco har nå fått Ptils samtykke til å operere innretningen i denne tilstanden inntil den fjernes.

Journal 2012/1400

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95