Gå til hovedinnhold

Gassco AS får samtykke til bruk av Utsirahøyden gassrøyrleidning

Petroleumstilsynet har gitt Gassco samtykke til bruk av Utsirahøyden gassrøyrleidning.


Utsirahøyden er ei 94 kilometer lang gassrøyrleidning som går frå Edvard Grieg-feltet 57 km nord for Sleipner i den nordlege delen av Nordsjøen.

Gassco er operatør for interessentskapet Utsira High Gas Pipeline Joint Venture. Gassco er også teknisk driftsansvarleg for røyret.

Utsira High Gas Pipe rikgassrøyr er knytt til det eksisterande SAGE-røyret. Teknisk kapasitet er fem millionar standard kubikkmeter per dag.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064