Gå til hovedinnhold

Equinor får samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Vi har gitt Equinor samtykke til boring av leitebrønn 25/6-6 S i Nordsjøen.


Brønn tilhøyrer utvinningsløyve 870, kor Equinor er operatør.

Brønnen er lokalisert  nordaust for Utsirahøgda i Nordsjøen, cirka 115 kilometer frå land (Utsira), og vil ha dei geografiske koordinatane:
  •  59º30’35.21’’ " Nord
  •  2º54’50.74’’ " Aust
Havdjupna på staden er 123 meter. 
 
Boringa vil starte i byrjinga av januar 2019 og er rekna å vare i 35 døgn. 
 
Leitebrønn 25/6-6 S skal borast med Transocean Spitsbergen, som er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-6e, eigd og driven av Transocean Offshore Ltd. Innretninga blei bygd i 2009 ved Aker Stord, er registrert på Marshall Islands og har klasse i DNV GL.
 
Transocean Spitsbergen fekk samsvarsfråsegn frå Ptil i november 2012.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95