Gå til hovedinnhold

Equinor får samtykke til bruk av kraft frå land-anlegg – Johan Sverdrup

Vi har gitt Equinor Energy (Equinor) samtykke til å ta i bruk anlegg for forsyning av kraft frå land til Johan Sverdrupfeltet.


Equinor er operatør på Johan Sverdrupfeltet, som ligg i Nordsjøen, om lag 155 kilometer vest for Karmøy i Rogaland. Feltet er under utbygging og produksjonen skal etter planen starta seint i 2019.

Vi har no gitt Equinor samtykke til å i bruk anlegg for forsyning av kraft frå land til Johan Svedrupfeltet.

Elektrisk kraft blir henta frå landnettet og omforma til likestraum i ein omformarstasjon på Haugsneset like ved Kårstøanlegget i Rogaland. Herifrå går det sjøkabel gjennom Boknafjorden, over Norskerenna og ut i Nordsjøen til stigerøyrsplattforma på Johan Sverdrupfeltet, kor krafta blir omforma til vekselstraum.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77