Gå til hovedinnhold

Eni Norge as får samtykke til boring av avgrensningsbrønn i Barentshavet

Eni Norge as (Eni) er operatør for utvinningsløyve 229 og har fått samtykke til boring av avgrensningsbrønn 7122/7-7 S i Barentshavet.


Brønnen ligg i eit prospekt kalla Goliat West i blokk 7122/7 og blokk 7122/10.

Boringa er planlagd starta november/desember 2018 og er rekna å vare i 30 døgn.

Brønn 7122/7-7 S skal borast med den flyttbare boreinnretninga West Hercules. Dette er ei halvt nedsenkbar boreinnretning av typen GVA 7500, operert av North Atlantic Drilling.

West Hercules fekk samsvarsfråsegn frå Ptil i desember 2012.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77