Gå til hovedinnhold

ConocoPhillips har fått samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Eldfisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i forbindelse med at det skal bygges en ny innretning på Eldfisk.


Eldfisk er et oljefelt i Ekofiskområdet. Produksjonen startet i 1979. Bruk av ny teknologi har ført til at feltet kan fortsette å produsere i lengre tid enn opprinnelig antatt.

Som et ledd i å opprettholde en hensiktsmessig infrastruktur i området, skal det bygges en ny bolig-, brønnhode- og produksjonsinnretning med broforbindelse til den eksisterende Eldfisk E-innretningen. Prosjektet innebærer også endringer i undervannsrørledninger og andre modifikasjonsarbeider, blant annet i forbindelse at Emblafeltet skal tilknyttes den nye innretningen på Eldfisk.

Undervannsoperasjonene vil foregå i tre faser, den første fra slutten av mai 2013. Deretter følger to nye faser i mai 2014 og april 2015.
 

.
DSV Seven Pelican (Foto: Subsea7)

Undervannsarbeidene skal utføres av entreprenørselskapet Subsea7. Arbeidene i 2013 vil bli gjennomført ved hjelp av DSV Seven Pelican (bildet), mens arbeidene i 2014 og 2015 er planlagt gjennomført med DSV Seven Havila. 

Ptil har nå gitt samtykke til disse aktivitetene. Samtykket forutsetter at COPSAS gir Ptil en oppdatering av planlagte operasjoner i god tid før dykkeaktivitetene i 2014 og 2015 påbegynnes.


Journal 2013/264

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77