Gå til hovedinnhold

ConocoPhillips får samtykke til bruk av 2/4 Z-innretningen

ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til å ta i bruk innretningen Ekofisk 2/4 Z på Ekofiskfeltet.


Ekofiskfeltet vil være i produksjon langt ut over det som var planlagt da feltet ble satt i produksjon i 1970. Dette har blant annet skapt behov for en ny produksjonsinnretning, Ekofisk 2/4 Z.

Ekofisk 2/4 Z er en brønnhodeinnretning som skal broforbindes med Ekofiskkomplekset, hvor brønnstrømmen vil bli prosessert. Den nye innretningen er beregnet for 40 års levetid.

ConocoPhillips, som er operatør på Ekofisk, planlegger 36 brønner på innretningen. Brønnene skal bores fra en oppjekkbar innretning som vil bli plassert ved brønnhodeinnretningen i borefasen. ConocoPhillips vil søke om eget samtykke for bruk av boreinnretningen før boringen starter.

Journal 2013/787

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95