Gå til hovedinnhold

BP Norge har fått samtykke til bruk av Valhall PH på Valhallfeltet

Samtykket gjelder bruk av Valhall PH-innretningen samt bruk av modifikasjoner på det eksisterende Valhallfeltet.

Valhallinnretningen tilhører utvinningstillatelse 006B og er lokalisert i Nordsjøen i blokk 2/8.
 


Valhallfeltet med innretningen PH til høyre (kilde: BP)
 

Valhall PH er en kombinert produksjons- og boliginnretning med broforbindelse til de eksisterende innretningene på Valhall.

Innretningen inngår i Valhall Re-Development Project og skal erstatte de eksisterende innretningene PCP og QP.

Brev til BP Norge AS

Journal 2011/278

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77