Gå til hovedinnhold

Aker BP får samtykke til leiteboring

Aker BP har fått samtykke til å bore to leitebrønner i Nordsjøen.


Vi har gitt Aker BP samtykke til å bore leitebrønn 25/4-11og 25/4-12, i eit prospekt kalla Hyrokkin, som ligg nord for Alvheim i Nordsjøen.

Dei to brønnane vil ha dei geografiske koordinatane:

59° 44' 33,36"N og 59° 44' 59,39" N
02° 11' 02,41"A og 02° 09' 17,17" A

Brønnane skal boras med Maersk Interceptor. Innretninga er eigd av Maersk AS og vert operert av Maersk Drilling Norge AS. Maersk Interceptor fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i desember 2014.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77