Gå til hovedinnhold

Utvidet SUT for Rowan Stavanger

Ptil har 27. mars 2012 gitt Rowan Drilling Norway AS (Rowan Drilling) samsvarsuttalselse (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Rowan Stavanger.


Rowan Stavanger har hatt SUT som boliginnretning siden juni 2011. SUT er nå utvidet til også å omfatte boring.

Rowan Stavanger er en oppjekkbar boreinnretning av klasse KFELS N, levert i 2011 av Keppel FELS Shipyard i Singapore.

Rowan Stavanger vil etter at kontrakten som boliginnretning på Yme-feltet er avsluttet, ha plass til 120 personer.

Innretningen er registrert i Panama og har Det Norske Veritas som klasseselskap.

SUT er en uttalelse fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen Rowan Stavanger innenfor regelverkets rammer. Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem fortsatt møter regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77