Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Songa Management AS - Songa Trym

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en tilsynsaktivitet 15.11.2012, innen fagområdet Boring og Brønnteknologi om bord på innretningen Songa Trym.


Tilsynet er en del av saksbehandlingen knyttet til søknaden om samsvarsuttalelse (SUT) fra Songa Management AS for innretningen Songa Trym for å drive boreaktivitet på norsk kontinentalsokkel.

Mål
Målet for tilsynsaktiviteten var å verifisere regelverkskrav og å verifisere tekniske forhold på innretningen innenfor de aktuelle fagområdene.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • vedlikehold
  • sikkerhetsfunksjoner
  • manuelle choker
  • elektriske kabler
  • rengjøring av sementlinje

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til rengjøring av borevæsketankene


Brev til Songa Management AS
Tilsynrapport - Songa Trym

Journal 2012/1028

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064