Gå til hovedinnhold

Tilsyn med maritime systemer og bærende konstruksjoner - Haven

Ptil førte 29. og 30.11.2010 tilsyn med OSM Offhore AS (OSM) knyttet til dokumentasjon av maritime systemer og bærende konstruksjoner på den flyttbare boliginnretningen Haven.


OSM har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boliginnretningen Haven.

Målet med tilsynet var å følge opp at OSM har gjort de nødvendige målinger og tiltak for å sikre seg at Haven er i samsvar med petroleumsregelverket for maritime systemer og bærende konstruksjoner.

Resultat
Det ble avdekket ett avvik fra forskriftsbestemmelser, som gjaldt OSMs oppfølging for å sikre samsvar med regelverket. Det ble også identifisert forbedringspunkter knyttet til arbeidsutførelse i skrogtank, utmattingsanalyser, havbunnserosjon rundt leggene, geotekniske analyser og dokumentasjon av vannlinjer ved skade.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77