Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk på Rowan Stavanger

Ptil gjennomførte en tilsynsaktivitet i perioden 18.-19.5.2011 om forhold knyttet til logistikk som omhandler materialhåndtering, løfteinnretninger, løfteredskap og sikker bruk av denne type utstyr, om bord på innretningen Rowan Stavanger.


Bakgrunn
Rowan Drilling UK (Rowan) skal operere innretningen på norsk kontinentalsokkel.

Ptils tilsynsaktivitet ble utført som et ledd i behandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

Innretningen skal i første omgang benyttes som ren boliginnretning på Yme-feltet og tilsynsaktiviteten ble begrenset til å omfatte forhold som omhandler operasjon som boliginnretning.

Imidlertid vil innretningen senere være aktuell for en utvidet SUT-behandling som vil dekke boreaktivitet på norsk sokkel.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere organisasjon, styringssystem, tekniske forhold og områder på innretningen relatert til fagområdet logistikk, slik innretningen skal fungere som boliginnretning, opp mot gjeldende krav i regelverket.

Resultat
Det ble under tilsynet for logistikk avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket.

Forholdene var hovedsakelig knyttet til mangler i styringssystemet, opplæring som ennå ikke var gjennomført på tidspunktet for tilsynet, og tekniske forhold identifisert under Ptils tilsyn i Singapore, gjennomført i januar 2011 og som ennå ikke var håndtert eller utbedret.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064