Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Island Innovator

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte en tilsynsaktivitet i perioden 12.-14.3.2013, innen fagområdet logistikk.


Odfjell Drilling skal operere innretningen på norsk kontinentalsokkel. Ptils aktivitet ble utført som et ledd i behandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere organisasjon og styringssystem på
innretningen relatert til fagområdet logistikk, opp mot gjeldende krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • offshorekraner
  • helifuel lagerområde
  • personellkurv
  • stålwire vedlikehold
  • kran forløpere

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til materialhåndteringplan.
 

Brev til Odfjell Drilling
Tilsynsrapport Island Innovator

Journal 2012/859

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064