Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ferdigstillelse av boreinnretningen COSLPromoter

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med COSL Drilling Europe AS (CDE) i forbindelse med ferdigstillelse og uttesting av utstyr og systemer på boreinnretningen COSLPromoter. Tilsynet inngår i Ptils behandling av selskapets søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.


Tilsynet ble gjennomført i form av innledende møte i Stavanger og møter/verifikasjoner på byggeverkstedet CIMC Raffle i Yantai, Kina. Verifikasjonene fant sted i perioden 27.3 - 29.3.2012.

COSLPromoter er den tredje boreinnretningen som CDE har bygget ved CIMC-verftet. Den første innretningen - COSLPioneer - ble overlevert i slutten av 2010, COSLInnovator i slutten av 2011, mens COSLPromoter skal overleveres i andre kvartal 2012.

Formål
Formålet med tilsynet var å følge opp systemer som benyttes for oppfølging, uttesting og ferdigstillelse av innretningen. Hensikten var også å verifisere samsvar med regelverkskrav for utvalgte løsninger innenfor elektro- og sikkerhetssystemer, samt hvordan vedlikeholdsstyring og preserveringsarbeid var ivaretatt i forhold til selskapets egne samsvarsmålinger og rapporteringer.

CDE har søkt om samsvarsuttalelse for innretningen, og tilsynet inngår i Ptils behandling av søknaden.

Resultat
Tilsynet viste at det oppfølgingsystemet CDE har etablert for å sikre at erfaringer fra byggingen av de to tidligere innretningene ble ivaretatt, fungerte tilfredsstillende.

Det ble imidlertid identifisert avvik knyttet til:

  • Prosedyre for ferdigstillelsesaktiviteter
  • Vedlikeholdsprogram
  • Merking av utstyr og komponenter

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Risiko- og barrierestyring, med hensyn til hvordan sikkerhetsstrategier skal utarbeides og formidles
  • System for dokumentkontroll
  • Etterlevelse av egen preserveringsprosedyre
  • Sertifisering og kalibrering av instrumenter
  • Frostbeskyttelse av brannvannsledning

Selskapet har fått frist til 15.5.2012 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.
 

Oppdatering 29.11.12
COSLPromoter fikk samsvarsuttalelse 6.11.12

En av betingelsene for at Ptil gir SUT er at alle sikkerhetskritiske avvik er rettet opp.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77