Gå til hovedinnhold

Tilsyn med bore- og brønnutstyr på Island Innovator

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med Odfjell Drilling sitt bore- og brønnutstyr på Island Innovator. Tilsynet påviste ingen avvik fra krav i regelverket.


Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte et tilsyn mot Odfjell Drilling (Odfjell) om bord på Island Innovator 20.3.2013 mens innretningen lå ved verft på Hanøytangen. Tilsynet inngår som ledd i saksbehandling av ny søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen Island Innovator.

Formålet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at selskapet ivaretar regelverkskrav til systemer, utstyr, prosedyrer m.m. knyttet til boreoperasjoner samt innretningens tekniske tilstand innenfor området. Arbeidsforhold og tilrettelegging for aktiviteter i boreområdene, samt opplæring, trening og øvelser ble også gjennomgått.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.

Det ble påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Regelverkskompetanse
  • Merking av utstyr
  • Skalering av manometere
  • Visuell oversikt over shakerområdet
  • Manuell prøvetaking av borevæske

Et forbedringspunkt innebærer at det er observert mangler, men at det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.


Journal 2012/859

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77