Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Island Constructor

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 23.2.2010 tilsyn på innretningen Island Constructor mens den lå ved kai i Ulsteinvik. Tilsynet var rettet mot fagområdet beredskap med vekt på innretningens beredskapsorganisasjon, kompetanse og trening/øving. Vi identifiserte ett avvik fra regelverkskrav og fire forbedringspunkter.


Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner på innretningen.

Bakgrunn for tilsynet
Island Offshore søkte om samsvarsuttalelse (SUT) for brønnintervensjonsinnretningen Island Constructor (foto) 18.12.2009. Tilsynet var direkte relatert til Ptils arbeid med denne søknaden.

Vi tok utgangspunkt i Rammeforskriften § 3, jf. Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare innretninger (07/853) og aktivitetsforskriften § 19 om kompetanse og § 21 om trening og øving.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere beredskapsmessige forhold relatert til Island Offshores søknad om SUT for innretningen Island Constructor.

Resultat av tilsynet
Det ble avdekket ett avvik fra regelverkskrav:

Videre identifiserte vi fire forhold med potensial til forbedring:

Journal 2009/831

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |