Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø og materialhåndtering – FPSO Knarr

Ptil førte i tidsrommet 26.9. – 28.9.2011 og 21.10. - 25.10.2011 tilsyn med Teekay Petrojarls (TKPJ) design av FPSO Knarr. Tilsynet omfattet fagområdene arbeidsmiljø og materialhåndtering.


Bakgrunn
Knarrfeltet ligger i nordlig del av Nordsjøen, om lag 120 kilometer vest for Florø. Feltet skal bygges ut med havbunnsinnretninger knyttet opp til en flytende produksjonsinnretning (FPSO).

BG Norge er operatør for Knarr, og har engasjert Teekay Petrojarl (TKPJ) for bygging og drift av en FPSO – FPSO Knarr.

TKPJ skal eie og drive innretningen, noe som fordrer at det søkes Ptil om samsvarsuttalelse (SUT).

TKPJ eier og driver flere FPSOer både på norsk sokkel og i utenlandske farvann. Byggingen av FPSO Knarr er imidlertid den første FPSO–innretningen TKPJ bygger for norsk sokkel siden byggingen av Petrojarl 1 på midten av 1980-tallet.

Tilsynet er knyttet opp mot den fremtidige søknaden om SUT og er rettet i sin helhet mot TKPJ som eier og bruker av innretningen.

Mål
Målsettingen med tilsynet har vært å føre tilsyn med at TKPJ ved bygging av Knarr FPSO ivaretar kravene i regelverket innen områdene som er omfattet av denne tilsynsaktiviteten.

Selskapets egne styrende dokumenter og studier/analyser ble lagt til grunn under verifikasjonene.

Resultat
Aktiviteten avdekket enkelte avvik fra regelverket. Disse relaterte seg i hovedsak til følgende forhold:

  • mangelfullt kravgrunnlag til enkelte arbeidsmiljøforhold (nødbelysning, HVAC kapasitet, og informasjonspresentasjon på skjermer i kontrollrommet)
  • mangelfull kompetanse og manglende ressurser i prosjektet for oppfølging av materialhåndtering og arbeidsmiljøforhold
  • mangelfull oversikt over gap mellom arbeidsmiljøkrav innarbeidet i kontrakt med SHI og regelverkets minimumskrav, samt mangel på konkrete planer for hvordan TKPJ vil sørge for at valgte designløsninger og pakkeleveranser etterkommer krav i regelverket
  • mangelfull dokumentkontroll og etablering av enhetlige filosofier på tvers av prosjektets leveranser
  • mangelfull avviksoversikt og systemer for å identifisere avvik fra regelverkets krav
  • krankrybbene for offshorekranene var planlagt plassert slik at de ville hindre fri sikt til lasteområdene
  • mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering mellom prosess- og værdekk

Det ble også observert forhold med potensial for forbedringer.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77