Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5

Statoil Petroleum ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 5 til boring og komplettering på Visund Sør.


Samtykket gjelder boring og komplettering av brønn 34/8-V-1 H og 34/8-V-2 som tilhører utvinningstillatelse 120.

Boringen er planlagt startet april/mai med en planlagt varighet på 28 døgn.

Visund Sør er et olje- og gassfelt som ligger mellom Gullfaks C- og Visund-innretningene, cirka 125 km VNV for Bulandet i Sogn og Fjordane. Feltet blir bygget ut med en havbunnsramme som knyttes opp mot Gullfaks C. Havdypet i området er cirka 290 meter.


Scarabeo 5 (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget ved Fincantieriverftet i Genova, Italia i 1990 og registrert i italiensk skipsregister. Innretningen eies og opereres av Saipem. Den fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i mai 2003.

Brev til Statoil

Journal 2012/915

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064