Gå til hovedinnhold

Samtykke til boring og komplettering med Scarabeo 5

Statoil har fått samtykke til boring og komplettering med den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 5 på Visund Sør.


Visund Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og tilhører utvinningstillatelse 120.

Planlagt oppstart er tidlig 2013 med en estimert varighet på 130 døgn.

 


Scarabeo 5 (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget ved Fincantieriverftet i Genova, Italia i 1990 og registrert i italiensk skipsregister. Innretningen eies og opereres av Saipem. Den fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i mai 2003.

Brev til Statoil Petroleum AS

Journal 2012/915

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064