Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Rowan Norway Limited for Rowan Viking

Den oppjekkbare boreinnretningen Rowan Viking har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samsvarsuttalelse (SUT).


Dette er SUT
Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

Vedtak
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Rowan Viking innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Norway Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden til Rowan Viking gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064