Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Odfjell Drilling AS for Island Innovator

Den halvt nedsenkbare boreinnretningen Island Innovator har fått Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT).


Odfjell Drilling AS fikk 27.08.13 samsvarsuttalelse (SUT) for boreinnretningen Island Innovator.

Dette er SUT
En samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretning er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Etter at SUT er gitt er det rederens ansvar å sørge for at organisasjon, styringssystem og innretningens tekniske tilstand til enhver tid er i henhold til regelverket.

Vedtak
Island Innovator og relevante deler av Odfjell Drilling AS organisasjon og styringssystemer er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomhet.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Odfjell Drilling AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden Island Innovator gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

Logistikk
Beredskap
Vedlikeholdsstyring
Elektro og teknisk sikkerhet
Bore og brønnutstyr

Journal 2012/859

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064