Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til Maersk Drilling Norge AS for Mærsk Intrepid

Den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Intrepid har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samsvarsuttalelse (SUT).


Dette er SUT
Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

Vedtak
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Mærsk Intrepid innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden til Mærsk Intrepid gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064