Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse til COSLInnovator

Den halvt nedsenkbare boreinnretningen COSLInnovator har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT)


Ptil har 30. mars 2012 gitt COSL Drilling Europe AS samsvarsuttalelse (SUT) for den halvt nedsenkbare boreinnretningen COSLInnovator.


COSLInnovator

 

COSLInnovator er bygget ved Yantai Raffles Shipyard i Kina. Borepakken er levert av National Oilwell Varco og bygget ved Nymo i Grimstad.

SUT er en uttalelse fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. 

Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen COSLInnovator innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at COSL Drilling Europe AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem fortsatt møter regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

 

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77