Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse (SUT) for Petrojarl Knarr FPSO

Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) har fått Ptils samsvarsuttalelse for den flyttbare innretningen Petrojarl Knarr FPSO.


Petrojarl Knarr FPSO skal brukes på Knarrfeltet, hvor BG Norge AS er operatør. Teekay står for driften av innretningen.

Knarrfeltet ligger i Nordsjøen, om lag 50 kilometer nordøst for Snorre.

Petrojarl Knarr FPSO er klasset i DNV GL og har Bahamas som flaggstat. Innretningen er bygget ved Samsung Heavy Industries i Korea.

Dette er SUT
Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

Vedtak
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med bruk av innretningen Petrojarl Knarr FPSO innenfor regelverkets rammer.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Teekay Petrojarl Production AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem fortsatt møter regelverkets krav, og at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden til Petrojarl Knarr FPSO gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her: