Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for Songa Equinox

Songa Offshore har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Songa Equinox.


Songa Equinox er en halvt nedsenkbar boreinnretning og den første av fire CAT D-rigger som Songa bygger for Statoil.
 


Foto: Songa Offshore

Til sammen har nå 58 flyttbare innretninger fått samsvarsuttalelse fra Ptil.

Vedtak
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Songa Equinox innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Songa Offshore sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden til Songa Equinox gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064