Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for Safe Boreas

Prosafe Offshore Limited har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Safe Boreas.


Safe Boreas er en halvt nedsenkbar boliginnretning, levert fra Jurong Shipyard i Singapore.

Til sammen har nå 58 flyttbare innretninger fått samsvarsuttalelse fra Ptil.

Vedtak
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Safe Boreas innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Prosafe Offshore Limited sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden til Safe Boreas gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapporten her:

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00