Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for Maersk Interceptor

Maersk har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for den oppjekkbare boreinnretningen Maersk Interceptor.


Maersk Interceptor er en oppjekkbar boreinnretning, levert fra Keppel Shipyard i Singapore i 2014. Innretningen eies av Maersk AS og vil bli operert av Maersk Drilling Norge AS.

Til sammen har 57 flyttbare innretninger fått samsvarsuttalelse fra Ptil.

Dette er SUT
Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. SUT omfatter tekniske forhold på innretningen, så vel som relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer.

Vedtak
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Maersk Interceptor innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Maersk Drilling Norge AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med behandling av SUT-søknaden for Maersk Interceptor gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:


Maersk Interceptor (Foto: Maersk)

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064