Gå til hovedinnhold

Samsvarsuttalelse for Floatel Endurance

Floatel International AB har fått Ptils samsvarsuttalelse (SUT) for Floatel Endurance.


Floatel Endurance er en halvt nedsenkbar (semi) innretning og skal operere for Statoil på Gina Krog i sitt første oppdrag på norsk sokkel.


Foto: Floatel International

Til sammen har nå 61 flyttbare innretninger fått samsvarsuttalelse fra Ptil.

Vedtak
Det er Ptils vurdering at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres ved bruk av innretningen Floatel Endurance innenfor regelverkets rammer.

Gyldigheten av samsvarsuttalelsen forutsetter at Floatel International AB sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystemer blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Tilsyn i forbindelse med SUT-søknaden
I forbindelse med SUT-søknaden til Floatel Endurance gjennomførte Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

Les tilsynsrapportene her:

Arbeidsmiljø
Konstruksjonssikkerhet
Logistikk, beredskap, helikopterdekk, vedlikehold og arbeidsmiljø

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77