Gå til hovedinnhold

Rowan Drilling har fått samsvarsuttalelse for Rowan Stavanger

17. juni 2011 har Petroleumstilsynet gitt samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare bolig- og boreinnretningen Rowan Stavanger som opereres av Rowan Drilling Norway AS (Rowan Drilling). Denne SUT gjelder kun bruk som boliginnretning.


SUT er en uttalelse fra Ptil som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer.

Rowan Stavanger er en oppjeckbar innretning av klasse KFELS N, levert i 2011 av Keppel FELS Shipyard i Singapore.

Rowan Stavanger (foto: Alf Inge Molde, PETROMedia)

Rowan Stavanger har plass til 120 personer. Innretningen er registrert i Panama og har Det Norske Veritas som klasseselskap.

Rowan Stavanger og relevante deler av Rowan Drillings organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Rowan Drilling sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |