Gå til hovedinnhold

Island Offshore har fått samsvarsuttalelse for Island Constructor

Island Offshore har fått Petroleumstilsynets (Ptils) samsvarsuttalelse (SUT) for Island Constructor 23. september 2010.


Island Constructor er en innretning for brønnintervensjon og opereres av Island Offshore Management AS (Island Offshore).

Island Constructor

Innretningen har norsk flagg og ble bygd av Ulstein Verft AS, ferdigstilt 2008.

Island Constructor og relevante deler av Island Offshore sin organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Island Offshore sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |