Gå til hovedinnhold

Endringer vedrørende samsvarsuttalelse

Fra 1. juni 2011 sendes det ikke lenger ut diplom i forbindelse med tildeling av samsvarsuttalelse (SUT).


Brevet som sendes ved tildelingen inneholder vedtak om SUT, ikke SUT-diplomet. Diplomet har derfor ikke noen formell status, og inneholder ikke mer informasjon enn vedtaksbrevet.

Det er videre vår erfaring at et SUT-diplom lett kan gi assosiasjoner til sertifikater utstedt av maritime myndigheter.

Utstedelse av slike sertifikater er basert på andre kontrollordninger enn det som legges til grunn i tilsynet med petroleumsvirksomheten.  

For å unngå eventuelle uklarheter med hensyn til hva en SUT reelt sett innebærer, har vi derfor valgt å ikke lenger sende ut et SUT-diplom.

Videre har vi besluttet at det ikke lenger gis SUT for FPSOer (Production, Drilling, Storage and Offloading) hvor operatør står for driften av innretningen.

Vi har sendt et likelydende brev om saken til alle involverte parter.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |