Gå til hovedinnhold

COSLRigmar har fått nytt SUT-diplom

COSL Drilling Europe AS (COSL) har fått ny samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare boliginnretningen COSLRigmar (tidligere Port Rigmar) 31. mars 2011.


Port Rigmar fikk SUT første gang i juni 2008.  Lenke: Port Rigmar har fått samsvarsuttalelse

Polycrest AS fikk 22. juni 2010 samsvarsuttalelse for COSLRigmar, da innretningen hadde endret navn.

Fra 1. april 2011 overtok COSL driften av innretningen. COSL måtte da ha ny SUT for innretningen. 

COSLRigmar (bildet) er en flyttbar boliginnretning (oppjekkbar innretning) av ETA Robroy 300-design. Den ble ferdigstilt ved Robin Shipyard i Singapore i 1979, opprinnelig utstyrt som en boreinnretning. I 1991 ble den ombygd til boliginnretning.

Innretningen er registrert på Bahamas, med Det Norske Veritas som klasseselskap.

COSLRigmar har lugarkapasitet for 326 personer.

COSLRigmar og relevante deler av COSLs organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at COSL sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |