Gå til hovedinnhold

Sammendragsrapport sokkel - 2017

En oppsummering av de viktigste funnene i utviklingen av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet i 2017.


Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler, for å forenkle tilgangen til innholdet.

SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2017

 Konklusjoner

Kapittel 2

 Gjennomføring

Kapittel 3

 Spørreundersøkelsen

Kapittel 4

 Status og trender
- helikopterhendelser

Kapittel 5

 Status og trender
- indikatorer for storulykker

Kapittel 6

 Status og trender
- barrierer mot storulykker

Kapittel 7

Arbeidsulykker med dødsfall og alvorlig personskade

Kapittel 8

  Andre indikatorer
- Kran og løfteoperasjoner
- Fallende gjendstand
- Øvrige DFUer

Kapittel 9
 

Definisjoner og forkortelser

Kapittel 10

 Oversikt tabeller

Side 3