Gå til hovedinnhold

Sammendragsrapport sokkel - 2016

En oppsummering av de viktigste funnene i utviklingen av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet i 2016.


Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler, for å forenkle tilgangen til innholdet.

SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2016

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 2
 Metode  Kapittel 3

Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Helikopterhendelser

 Kapittel 4

Risikoindikatorer
  - Storulykke

  •  hydro-karbonlekkasjer
  • branner
  • konstruksjonsskade
 Kapittel 5
   Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke
 Kapittel 6

Alvorlige personskader

 Kapittel 7

Endrede betingelser for risiko

 Kapittel 8

  Andre indikatorer

  • fallende gjenstander
  • lossing av olje
  • evakuering
  • mann over bord
  • full strømsvikt
  • dykkerulykker
  • H2S-utslipp

 Kapittel 9
 

  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller  Side 3
   Oversikt figurer  
 Side 3