Gå til hovedinnhold

Sammendragsrapport sokkel - 2014

En oppsummering av de viktigste funnene i utviklingen av risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet i 2014.


Tabellen viser rapportene med direktelenker til relevante kapitler, for å forenkle tilgangen til innholdet.

SAMMENDRAGSRAPPORT SOKKEL - 2014

 Hovedkonklusjoner  Kapittel 2
 Metode  Kapittel 3

Resultater etter tema:
Risikoindikatorer
- Helikopterhendelser

 Kapittel 5

Risikoindikatorer
  - Storulykke

 •  hydro-karbonlekkasjer
 • branner
 • konstruksjonsskade
 Kapittel 6
   Risikoindikatorer
  - Barrierer mot storulykke 
 Kapittel 7

Alvorlige personskader

 Kapittel 8

  Risikoindikatorer
  - Arbeidsmiljøfaktorer

 • støy
 • kjemisk arbeidsmiljø
 • ergonomi
 Kapittel 9

Risikoutsatte grupper (RUG) i petroleumsnæringen - analyser  av risikoeksponering ved bruk av spørreskjemadata

 Kapittel 10

  Andre indikatorer

 • fallende gjenstander
 • lossing av olje
 • evakuering
 • mann over bord
 • full strømsvikt
 • dykkerulykker
 • H2S-utslipp

 Kapittel 11
 

  Sammenstillinger:  
  Oversikt tabeller  Side 4
   Oversikt figurer  
 Side 4