Gå til hovedinnhold

Samarbeid med andre etatar

Vi samarbeider med en rekke andre etater, formalisert gjennom ulike ordninger og avtaler.


Det er viktig at næringen ikke møter motstridende krav fra ulike myndigheter. Ptil samarbeider derfor med en rekke andre etater. Vi har blant annet felles regelverk med Miljødirektoratet og helsemyndighetene. Begge disse etatene har også selvstendig myndighetsansvar på HMS-området. 

Miljødirektoratet håndhever forurensingsloven, og helsemyndighetene fører tilsyn med helselovgivningen i petroleumsvirksomheten.

Egne samarbeidsavtaler spesifiserer hvordan grensensittet mellom myndighetene skal håndteres, og etatene har jevnlige møter. 

Bistand
På områder der det ikke er hensiktsmessig med dobbel kompetanse, er det inngått avtaler om bistand fra etater som ikke har selvstendig myndighet i petroleumsvirksomheten.

Gjennom bistandsavtalene får Ptil faglig støtte fra blant andre

  • Sjøfartsdirektoratet
  • Luftfartstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Meteorologisk institutt.

Annet samarbeid
Ptil har i tillegg inngått samarbeidsavtaler med etater som har klare grensesnitt mot oss når det gjelder myndighet og ansvar, som OD, Arbeidstilsynet og politiet.