Gå til hovedinnhold

Kronprinsregentens resolusjoner som omhandler Petroleumstilsynet

Kronprinsregentens resolusjoner som omhandler opprettelse av Petroleumstilsynet og etatens oppgaver er publisert på Lovdatas nettsted. Resolusjonene ble fastsatt i Statsråd 19.12.2003.