Gå til hovedinnhold

RNNP - Akutte utslipp

Ptil har hvert år siden 2010 utgitt rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet – akutte utslipp, også kalt RNNP AU.


Arbeidet med RNNP-AU bygger på erkjennelsen av at det ofte er samme mekanismer som ligger bak hendelser og ulykker, uavhengig av deres konsekvens. Det kan være små forskjeller i omstendigheter som avgjør om de kun får økonomiske konsekvenser eller om de også rammer mennesker og/eller fører til forurensning.
 
Det er i stor grad de samme barrierer som må være effektive for å hindre hendelsene, varsle om faresignaler og redusere utvikling av hendelser til ulykker. Sikkerhetsarbeid bidrar altså til å forhindre ulike typer ulykker og redusere ulike typer risikoer; personellrisiko og risiko for akutte utslipp.
 
Utnytter allerede innsamlet data
RNNP-AU krever ikke innsamling av flere data, men utnytter datadatamaterialet som allerede samles inn i forbindelse med RNNP og i EPIM-databasen.
 
Rapporten formidler informasjon om hendelser, tilløpshendelser og vurderinger av ulykkesrisiko, som tilrettelegger for at partene kan ta relevante diskusjoner og beslutninger for å:
Verktøy for målrettede spørsmål
RNNP-AU er et viktig verktøy for å handle proaktivt og målrettet for å forbedre sikkerhet. Det er derfor viktig å unngå feiltolkning av resultater. Det kan brukes til å stille gode målrettede spørsmål om viktige deler av forsvarsverket som er etablert for å unngå ulykker, ikke til å gi forsikringer om dette forsvarsverket.
 
En kommer ikke vekk fra at sikkerhet skapes og gjenskapes kontinuerlig i hver enkel aktivitet.
 
Hva kan RNNP-AU brukes til - og ikke brukes til?

RNNP-AU er et verktøy for å

  • formidle viktig informasjon om hendelser, tilløpshendelser og barrierer.
  • få bedre oversikt over utfordringer tilknyttet hovedprioriteringene.
  • klargjøre hva som er relevant å drøfte eller følge opp for å bedre forebygge hendelser og ulykker som kan føre til (blant annet) akutte utslipp.

Det er stor usikkerhet om hva informasjon om hendelser, tilløpshendelser og barrierer sier om risiko.

Les også artikkelen Preventing pollution in sensitive areas