Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Rowan Drilling Norway AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 23.1.2013 til 25.1.2013 tilsyn med Rowan Drilling Norway AS (Rowan) sitt arbeid med å identifisere og følge opp potensielt risikoutsatte grupper.


Valgte risikoutsatte grupper var shakerromsoperatør/mudingeniør og forpleining.

Mål
Målet med aktiviteten var å verifisere at Rowan har etablert et fungerende styring av arbeidsmiljørisiko på Rowan Stavanger. Styringssystemet skal sikre at risikoforhold for ulike arbeidstakergrupper er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø og personellsikkerhet er fullt ut forsvarlig på innretningen. Betydningen av eventuelle negative konsekvenser av rammebetingelser ble også vurdert.
 
Tilsynet så også på hvordan Rowan har fulgt opp avvikene på arbeidsmiljøforhold identifisert i forkant av samsvarsuttalelsen (SUT).

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Kartlegging og risikovurdering
  • tiltak for å redusere arbeidsmiljørisiko
  • formalisering og dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til Informasjon om kjemisk helsefare
 

Brev til Rowan Drilling Norway AS
Tilsynsrapport

Journal 2012/1863