Gå til hovedinnhold

På tide å stilne støyen

Ptil etterlyser handling og utfordrer en samlet næring til å komme med gode tiltak for å redusere støyproblematikken i petroleumsvirksomheten.


Fagleder for arbeidsmiljø i Ptil, Sigve Knudsen, oppfordrer aktørene til å spille på lag for å få bukt med støyproblemene i petroleumsvirksomheten.

– Operatørselskapene har en viktig rolle som premissetter, det er de som gir aksept for bruk av støyende utstyr på sine innretninger og anlegg, men også entreprenørselskapene som utfører arbeidet og utstyrsprodusentene har en jobb å gjøre, sa Knudsen under Ptils frokostseminar om støy 1. februar.
 

Seminaret  ”Støy – vender vi det døve øret til?” ble overført direkte på Ptils nettsted, og er i etterkant tilgjengelig som opptak:

Små marginer
Støy er et problem. Enkelte arbeidstakere opererer på marginene når det gjelder risiko for støyskade.

Overflatebehandlere eksponeres i perioder opp til 115 decibel og må sette sin lit til at øreklokker og propper beskytter hørselen. Det gjør de ikke på en betryggende måte. Fem til ti prosent av hørselvernbrukere har i praksis liten nytte av den.

- Har du oppholdt deg i 30 sekunder i 115 decibel tilsvarer det grenseverdien som gjelder for 12 timer, sier Ola Kolnes, leder av Ptils støysatsing. Da er det lett å tenke seg at det ikke skal mye til for at hørselvernet svikter.

For overflatebehandlere og flere andre grupper, er det støy fra håndholdt luftdrevet verktøy som er det største problemet. Fortsatt brukes det såkalte nålepikkere i stort omfang. Dette er teknologi som ble utviklet på 1800-tallet og ikke er vesentlig forbedret.

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) påviser et relativt høyt antall støyskader. Dette er kroniske skader som forverres med alderen. RNNP – spørreundersøkelse viser at 37 prosent oppgir å være nokså ofte/meget ofte/alltid plaget av høyt støynivå. 5 prosent som oppgir å være ganske eller svært plaget av svekket hørsel, 45 prosent av disse mener støy i arbeidsmiljøet er årsaken til svekket hørsel.

Ptil presenterte en rekke eksempler på gjennomførte tiltak for å redusere støy. Særlig på innretninger til havs, hvor det er stor konsentrasjon av støykilder er det et stort potensial for støyreduksjon.

- Dersom vi samler sammen alle gode eksempel på tiltak, deler på tvers i industrien og gjennomfører tiltakene på bred basis, da vil vi oppnå betydelig støyreduksjon for mange utsatte grupper, var meldingen fra Ptils Sigvart Zachariassen på seminaret.

- Nå er det beslutninger som kan gi en merkbar økning i volum av tiltak som etterlyses.
 

 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ola Kolnes, sjefingeniør
E-post: ola.kolnes@ptil.no