Gå til hovedinnhold

Økt kunnskap om kjemikalier forplikter

Petroleumsvirksomhetens bransjeprosjekt om kjemisk helserisiko har frembrakt ny kunnskap om kjemikalierisiko. Tilsynsdirektør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet understreker at kunnskapen først får verdi når den omsettes til treffsikre tiltak.


Skaffe, samle, spre har vært motto for petroleumsvirksomhetens bransjeprosjekt innenfor kjemisk helserisiko. På en oppsummeringskonferanse i Stavanger 13.12 fikk 210 deltakere rykende ferske delrapporter og glimt fra resultatene fra prosjektet.

Prosjektet, som har gått over fire år, har investert nærmere 20 millioner kroner i et kompetanseløft for bransjen.

Prosjektet har

  • skaffet ny kunnskap om sammenhenger mellom kjemikalieeksponering og helseeffekter
  • samlet og systematisert eksisterende kunnskap
  • vært en betydelig pådriver for å spre kunnskaper i næringen. 

Nå skal kunnskapen omsettes til bedre praksis som vil gi lavere risiko for arbeidstakerne.

Kunnskap må omsettes til tiltak
- Selskapene må kjenne sin besøkelsestid og vise at de evner å bruke det nye kunnskapsunderlaget aktivt i sitt forbedringsarbeid, sa styreleder i OLF Steinar Våge i sitt innlegg. 

SAFEs leder Hilde-Marit Rysst pekte på det alvorlige bakteppet for prosjektet.

– Alt for ofte har vi opplevd at medlemmer i foreningen har blitt invalidisert av alvorlig sykdom etter kjemikalieeksponering.

Ptil vil følge opp næringen
Petroleumstilsynet har deltatt som observatør i den partssammensatte styringsgruppen for prosjektet.

Tilsynsdirektør Finn Carlsen fremhevet i sitt innlegg at den brede partsrepresentasjonen i prosjektet gir god forankring.

– Selskapene må fremover arbeide sammen om å finne gode løsninger gjennom utveksling av data og erfaringer, sa Carlsen. 

- Kjemikaliestyringen skal være så presis, robust og proaktiv at vi for fremtiden ikke skal få ubehagelige overraskelser fordi risikoen ikke ble identifisert og håndtert tidlig nok.

Det er tydelige krav i regelverket på dette området og Petroleumstilsynet vil med interesse følge opp videre arbeid i selskaper og næring.

Les mer om bransjens kjemikalieprosjekt på OLFs nettsider