Gå til hovedinnhold

RNNP - spørreskjemaundersøkelsen 2011

Som en del av prosjektet "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2011 er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte som jobber offshore og på landanlegg innen Petroleumstilsynets myndighetsområde.


Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2011. På et overordnet nivå er målet med spørreskjemaundersøkelsen å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden.

For offshoreansatte er det sjette gang data samles inn ved hjelp av dette spørreskjemaet, og tredje gang for ansatte på landanlegg.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen (alle vedlegg som html-filer):

Offshore:

Frekvenstabeller fordelt

Landanlegg:

Frekvenstabeller fordelt

Sammendrag av svarene fra spørreskjemaundersøkelsen er også behandlet og kommentert i sammendrags- og hovedrapporten for norsk sokkel og rapporten som omhandler landanleggene (se lenke i høyre spalte).

Selve spørreskjemaundersøkelsen er publisert som vedlegg til henholdsvis hovedrapport sokkel og landrapporten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øyvind Lauridsen, sjefingeniør
E-post: oyvind.lauridsen@ptil.no