Gå til hovedinnhold

RNNP - spørreskjemaundersøkelsen 2009

Som en del av prosjektet "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) for 2009 er det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg ansatte i norsk offshoreindustri og på landanlegg.


Undersøkelsen ble gjennomført rundt årsskiftet 2009/2010. På et overordnet nivå er målet med spørreskjemaundersøkelsen å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden i norsk offshoreindustri og på landanlegg.

For offshoreansatte er det femte gang data samles inn ved hjelp av dette spørreskjemaet, og andre gang for ansatte på landanlegg.

Utvalgte resultater fra undersøkelsen (alle vedlegg som html-filer):

Offshore:

Frekvenstabeller fordelt

Landanlegg:

Frekvenstabeller fordelt

Sammendrag av svarene fra spørreskjemaundersøkelsen er også behandlet og kommentert i sammendrags- og hovedrapporten for norsk sokkel og rapporten som omhandler landanleggene (se lenke i høyre spalte).

Selve spørreskjemaundersøkelsen er publisert som vedlegg til henholdsvis hovedrapport sokkel og landrapporten.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Øyvind Lauridsen, sjefingeniør
E-post: Oyvind.Lauridsen@ptil.no