Gå til hovedinnhold

RNNP sammendragsrapport oversatt til engelsk

Resultatene fra kartleggingen i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirskomhet (RNNP) ble presentert 27. april. Sammendragsrapporten for norsk sokkel foreligger nå på engelsk.


Aktivitetene i regi av RNNP tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Resultatene presenteres i årlige rapporter.

Lenker: