Gå til hovedinnhold

Nytt faktanettsted om RNNP

Petroleumstilsynet lanserer et nytt informasjonsverktøy for formidling av resultater fra RNNP.


Grunnlaget for et effektivt forebyggende arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeid er god kunnskap om de konkrete HMS utfordringene man står overfor i egen bransje eller yrke. Nå lanserer Ptil et nytt og nyttig informasjonsverktøy som kan brukes i det forebyggende arbeidet.

Verktøyet er under utvikling og i første omgang omfatter det i all hovedsak resultater fra spørreskjemaundersøkelsen. I tillegg er det lagt til noe informasjon knyttet til indikatorer for tilløpshendelser med potensial for storulykke. Målet er å utvide med visualisering av resultater fra andre typer data som inngår i RNNP.

Spørreskjemaundersøkelse
RNNP spørreskjemaundersøkelse gjennomføres annethvert år og leverer unike data fra petroleumsvirksomheten. Undersøkelsen omfatter alle ansatte offshore og på landanleggene og kartlegger forhold om arbeidsmiljø, HMS klima og sikkerhetsrisiko. Kartleggingen omfatter også ansattes opplevelse av egen helse, sykdom og skader.

RNNP.no presenteres et temabasert oppslagsverk av resultatene fra undersøkelsen. Nettsiden gir bilder av status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

På nettsiden finner man blant annet risikoprofiler for ulike stillingsgrupper. Her kan du finne svar på spørsmål som:

  • Hvilke stillingsgrupper opplever høyest støybelastning?
  • Rapporterer elektrikere og prosessteknikere at psykososialt arbeidsmiljø er forskjellig?
  • Er det noen stillingsgrupper som utmerker seg med høy belastning for flere arbeidsmiljøfaktorer?
  • Hvordan ser trendene ut for ansattes vurderinger av sikkerhetsklima over tid?

Nettsiden tilbyr fine grafiske framstillinger. Alle figurer kan fritt lastes ned til eget bruk.

Lanseringen finner sted på vårt seminar om arbeidsmiljø «Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i petroleumsvirksomheten?» 7. februar hos Petroleumstilsynet.