Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra seminar om forebygging av storulykker

Presentasjonene fra Petroleumstilsynets seminar om forebygging av storulykker er nå tilgjengelig for nedlasting.


I forbindelse med publiseringen av RNNP Akutte Utslipp (AU) 2017 rettet vi i år oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra hendelser. Hvordan kan denne kunnskapen brukes til å bedre forebygge storulykker?

Over 100 deltagere fra bransjen var til stede da vi la fram RNNP AU, samt hørte fra operatørene Aker BP og Equinor om hvordan de jobber med å forebygge akutte utslipp.

Her kan du laste ned presentasjonene som ble gitt, i tillegg til RNNP AU-rapporten. 

Kontaktpersoner i Ptil:
Silje Nilsen, lin.nilsen@ptil.no