Gå til hovedinnhold

Pålegg til Statoil etter løftehendelse på Troll C

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) pålegg etter hendelsen 9. mai 2009 på Troll C-innretningen, der en person ble skadet i forbindelse med en løfteoperasjon.


Under en løfteoperasjon på Troll C-innretningen 9. mai 2009 kom en dekksarbeider i klem mellom konteiner hengende i krankrok og konteinerrekke på lastedekket.

Den skadede ble fraktet til Haukeland sykehus i helikopter, hvor det ble konstatert bruddskader og mindre indre blødninger.

Under marginalt endrede omstendigheter kunne hendelsen hatt fatal konsekvens.

Ptils gransking av hendelsen påviste flere avvik fra regelverket. På bakgrunn av dette ble det gitt varsel om pålegg til Statoil.

Les mer:Varsel om pålegg til Statoil etter løftehendelse på Troll C

I overenstemmelse med varslet har Ptil nå gitt Statoil følgende pålegg:

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 4-2 (2) bokstav b, jf. lovens § 18-6 (1) om pålegg og andre enkeltvedtak, pålegges Statoil å gjennomgå rutiner for å sikre egnet deltakelse i risikofylte operasjoner.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.