Gå til hovedinnhold

Risiko og risikoforståelse

Photo of offshore environment

Notat om risikostyring

Ptil har utarbeidet et notat om integrert og helhetlig risikostyring i petroleumsindustrien. Målet er å bidra til at selskapene i virksomheten videreutvikler egen risikostyring.

I denne seksjonen