Gå til hovedinnhold

Risiko og risikoforståelse

bilde av brannskilt

Notat om risikobegrepet i petroleumsvirksomheten

Med en ny presisering av risikobegrepet i regelverket håper Ptil å bidra til økt risikoforståelse og færre alvorlige hendelser. Et notat om hvordan risikobegrepet bør forstås og brukes er nå utarbeidet.

I denne seksjonen